Svanberg & CO
 
 
Ekonomi #
LagbokInom området ekonomi deltar vi och underlättar våra kunders vardag. Vi assisterar så att kunderna har bästa möjliga information att basera sina affärsmässiga beslut på. Nedan redovisas ett urval av de tjänster som vi kan tillhandahålla inom området ekonomi.

Bokföring och löpande redovisning
Vad är fritiden värd före en egenföretagare? Finns det anledning att anställa en egen ekonomifunktion? Vi assisterar våra kunder med bokförings och redovisningstjänster som skräddarsys efter kundernas behov och önskemål. På så vis kan vi ge egenföretagaren lite mer fritid utan ansvaret det innebär att anställa egen ekonomipersonal.

Bokslutskonsultationer
Även om man väljer att själv utföra själva grundbokföringen kan det finnas ett behov av att låta någon assistera med det faktiska bokslutet, att inhämta råd eller förklaringar till vad de olika bokslutsposterna innebär. Vi assisterar våra kunder för att ge dem det stöd de har behov av genom kompetent rådgivning i bokslutssammanhang.

Redovisningskonsultationer
I samband med arbetet med den löpande redovisningen kan behov av assistans med hur olika transaktioner skall redovisas uppkomma. Vi ger våra kunder ett kompetent stöd under den löpande redovisningen så att våra kunder slipper känna sig oroliga vad gäller tillämplig redovisningsstandard m.m.

Investeringsanalys
I samband med större investeringar uppkommer ofta frågeställningar avseende finansiering, om investeringen går att räkna hem m.m. Vi assisterar våra kunder så att det får ett så gott beslutsunderlag för sin investering som möjligt.

Värdepappersredovisning
Vid omfattande värdepappershandel, i företagssektorn eller privat, kan det finnas ett behov av extern assistans med upprättande av redovisningen för värdepapperstransaktionerna, antingen för att ha kontroll på dessa eller som en förberedelse till deklarationen. Vi skräddarsyr vår värdepappersredovisningstjänst med utgångspunkt i våra kunders behov och önskemål.
 
Verksamheter
Juridik
Svanberg & Co Ekonomi & Juridik AB är framför allt verksamma inom området för företagsanknuten... Läs mer här
Skatterätt
Inom området skatterätt assisterar vi våra kunder med att nå en så optimal skattemässig situation som möjligt med utgångspunkt i kundens... Läs mer här
Ekonomi
Inom området ekonomi deltar vi och underlättar våra kunders vardag. Vi assisterar så att kunderna har bästa möjliga... Läs mer här
Lönehantering
Att ha anställda kan innebära ett stort ansvar. Mest påtagligt blir detta vid hanteringen av löneutbetalningar och... Läs mer här
 
 
Stjärngatan 15, 247 62 VEBERÖD;    Tel: 0708-56 50 31    Email: info@svanbergco.se English Svenska
Valid CSS!    Valid HTML 4.01 Transitional