Svanberg & CO
 
 
Juridik #
LagbokSvanberg & Co Ekonomi & Juridik AB är framför allt verksamma inom området för företagsanknuten juridisk rådgivning.

Kontraktsrätt
Vi assisterar i samband med upprättande av kontrakt och förhandlingar för att på så vis bidra till att våra kunders intentioner och önskemål realiseras vid olika typer av transaktioner.

Arbetsrätt
Vi assisterar för att på bästa sätt ta tillvara våra kunders behov i förhållande till rekryteringar och andra händelser inom personalområdet. I kombination med vårt skatteområde tar vi fram belöningsprogram och liknande för att på ett effektivt sätt skapa en lönestruktur som ger mesta möjliga avkastning för såväl arbetsgivare som för den anställde.

Etableringsrätt
Vi assisterar våra kunder vid såväl svenska som utländska etableringar. Gemensamt med våra kunder söker vi nå en så effektiv struktur, såväl affärsmässigt som skattemässigt, vid eventuella etableringar.

Bolagsrätt
Vi assisterar våra kunder vid allehanda bolagsrättsliga frågor, t.ex. likvidation, fusion, omstruktureringar, styrelsearbete m.m.

Familjerätt
Vi assisterar våra kunder med familjerättsliga frågor, främst med avseende på företagaren och dennes familj. Det kan vara fråga om testamenten, skilsmässor, gåvor, samboavtal m.fl. liknande frågor.
 
Verksamheter
Juridik
Svanberg & Co Ekonomi & Juridik AB är framför allt verksamma inom området för företagsanknuten... Läs mer här
Skatterätt
Inom området skatterätt assisterar vi våra kunder med att nå en så optimal skattemässig situation som möjligt med utgångspunkt i kundens... Läs mer här
Ekonomi
Inom området ekonomi deltar vi och underlättar våra kunders vardag. Vi assisterar så att kunderna har bästa möjliga... Läs mer här
Lönehantering
Att ha anställda kan innebära ett stort ansvar. Mest påtagligt blir detta vid hanteringen av löneutbetalningar och... Läs mer här
 
 
Stjärngatan 15, 247 62 VEBERÖD;    Tel: 0708-56 50 31    Email: info@svanbergco.se English Svenska
Valid CSS!    Valid HTML 4.01 Transitional