Svanberg & CO
 
 
Skatterätt #
LagbokInom området skatterätt assisterar vi våra kunder med att nå en så optimal skattemässig situation som möjligt med utgångspunkt i kundens önskemål och förutsättningar. Främst erbjuder vi tjänster inom följande områden:

Bolagsbeskattning
Vi assisterar våra kunder för att nå så effektiva förhållanden och strukturer som möjligt ur en affärsmässig synvinkel utan att detta skall medföra omotiverade skattekostnader. I befintliga strukturer gör vi en genomlysning och assisterar för att minska skattebelastningen alternativt generera ett positivt skattearbitrage. Ägarbeskattning
Vi analyserar ägarförhållandena och assisterar för att minska riskerna för en omotiverad ägarbeskattning. Vi assisterar så att ägarstrukturen blir förmånlig både ur ett skattemässigt perspektiv som med hänsyn till affärsmässiga förhållanden.

Internationell beskattning
I samband med utlandsetableringar och utlandsverksamhet assisterar vi både våra kunder och deras personal för att nå så fördelaktiga skattemässiga lösningar som möjligt. Detta kan involvera assistans med upprättande av en utlandsstruktur i samband med ett ärende inom området etableringsrätt.

Vi assisterar även privatpersoner vilka är bosatta utan för Sverige och som har egendom i Sverige, personer som avser att flytta från eller till Sverige.

Sociala avgifter
Många ser arbetsgivaravgifterna som en opåverkbar försäkringskostnad. I samband med en utlandsanställning kan en noggrann genomlysning av socialförsäkringssituationen bespara såväl arbetsgivare som anställd betydande belopp. Vi assisterar våra kunder med att bygga strukturer för att optimera förmånerna och minimera kostnaderna.

Skatteplanering
Det finns ett stort antal ytterligare områden där en noggrann genomlysning av den personliga situationen och de affärsmässiga förhållandena kan leda till en möjlighet att effektivt planera sin beskattning.
 
Verksamheter
Juridik
Svanberg & Co Ekonomi & Juridik AB är framför allt verksamma inom området för företagsanknuten... Läs mer här
Skatterätt
Inom området skatterätt assisterar vi våra kunder med att nå en så optimal skattemässig situation som möjligt med utgångspunkt i kundens... Läs mer här
Ekonomi
Inom området ekonomi deltar vi och underlättar våra kunders vardag. Vi assisterar så att kunderna har bästa möjliga... Läs mer här
Lönehantering
Att ha anställda kan innebära ett stort ansvar. Mest påtagligt blir detta vid hanteringen av löneutbetalningar och... Läs mer här
 
 
Stjärngatan 15, 247 62 VEBERÖD;    Tel: 0708-56 50 31    Email: info@svanbergco.se English Svenska
Valid CSS!    Valid HTML 4.01 Transitional