Svanberg & CO
 
 
Lönehantering #
LagbokAtt ha anställda kan innebära ett stort ansvar. Mest påtagligt blir detta vid hanteringen av löneutbetalningar och liknande. Inom Svanberg & Co Ekonomi & Juridik AB har vi flera års erfarenhet av att underlätta lönehanteringen för våra kunder. Denna service anpassas efter våra kunders behov och önskemål. Därför kan vi hantera de flesta lönesituationer allt från utländska anställda i Sverige och svenska anställda i utlandet till normala svenska lönekörningar med särskilda semesteravtal. Exempel på tjänster inom området lönehantering är:

Löneredovisning
Genom att överta ansvaret för företagens löneredovisning, ofta i kombination med den vanliga bokföringen, kan vi assistera våra kunder på samma sätt som en egen ekonomifunktion. En fördel med att ha en extern lönehanterare kan vara att personlig löneinformation inom ett företag förbehålls de personer som har rätt till den och att den inte kommer till någon obehörig. Löneuppgifter, sjukfrånvaroorsaker m.m. är ytterst känslig information.

Semesterkontroll
Vi assisterar våra kunder med noggrann semesterkontroll. Detta gör att våra kunder, vid varje givet tillfälle, kan planera sina resurser och ha tillförlitlig information om hur mycket semester en viss anställd har kvar att utnyttja och hur denna kan förläggas. Vi följer upp respektive år och redovisar underlagen för bokföringen.

Arbetsrätt
Gemensamt med området juridik kan vi assistera med anställningsavtal anpassade för våra kunders situation samt andra arbetsrättsliga frågor, vilka kan komma att uppmärksammas via lönekörningen.

Internationella löner
Som en av ett fåtal aktörer kan Svanberg & Co Ekonomi & Juridik AB hantera löner i internationella förhållanden. Det kan vara löner där den anställde visserligen skall betala skatt i Sverige men kanske endast för en del av sin ersättning eller fall där den anställde omfattas av ett annat lands socialförsäkring. Genom vår långa erfarenhet och i kombination med våra områden juridik och skatterätt har vi en unik situation för att kunna leverera våra kunder bästa möjliga resultat.
 
Verksamheter
Juridik
Svanberg & Co Ekonomi & Juridik AB är framför allt verksamma inom området för företagsanknuten... Läs mer här
Skatterätt
Inom området skatterätt assisterar vi våra kunder med att nå en så optimal skattemässig situation som möjligt med utgångspunkt i kundens... Läs mer här
Ekonomi
Inom området ekonomi deltar vi och underlättar våra kunders vardag. Vi assisterar så att kunderna har bästa möjliga... Läs mer här
Lönehantering
Att ha anställda kan innebära ett stort ansvar. Mest påtagligt blir detta vid hanteringen av löneutbetalningar och... Läs mer här
 
 
Stjärngatan 15, 247 62 VEBERÖD;    Tel: 0708-56 50 31    Email: info@svanbergco.se English Svenska
Valid CSS!    Valid HTML 4.01 Transitional